fredag 4. mars 2011

Fiske på sjøisen

Peters første post, og vår første fiskerapport
Fiske på sjøisen kan være meget effektivt, både indre og ytre oslofjord kan være bra!
Nå hadde det jo tatt seg godt ut om jeg kunne kommet med en rapport som beviste dette, men den bittre sannheten er at vi ikke har hatt hellet med oss. Jeg har nå hatt tre turer på fjorden, uten noe merkverdig fangst. Men la meg fortelle litt om torskefiske på isen, og også litt om torsken i oslofjorden. Vi har nemlig fler stammer av torsk i oslofjorden, og en av dem kan minne om skrei, men nei den er ikke så stor som i nord. Denne kommer inn i fjorden i de sene vintermåndene for å gyte, denne trosken ser ganske anderledes ut enn den vanlige kysttorsken, og den har et litt anderledes atferdsmønster. Den svømmer høyere i vannet enn vår kjære kysttorsk, derfor er den mye lysere i fargen. Den ser rett og slett mer delikat ut :-)!
For noen vintre siden var det tjukt av denne "skreien" og fangster opp mot 7-8kg var ikke helt uvanlige. Så det er alltid spennende å prøve seg på sjøisen, som tidligere nevnt hadde vi ikke hellet med oss, og det ble ikke akkurat torsketunger til middag, men vi har hatt noen fine turer på isen. Fiske for oss handler ikke bare om fangster, men like mye om gode opplevelser, minner, avslappning og ikke minst godt selskap.
En liten ting før jeg avslutter, bestanden av kysttorsk er ikke særlig oppløftende, man kan tidvis ha godt torskefiske i oslofjorden, men sannheten er at i 2006 var det året den laveste registrerte gytebestanden av torsk noen gang ble gjort. Torsken er ikke så tallrik som i gammledager, så skån noen Torsk, ikke ta livet av alle.
Legger ved noen bilder av TFT.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar